Er din bedrift god på å forebygge stress?

Alle ønsker vel en arbeidsplass der harmonien råder, man har spennende arbeidsoppgaver, man behersker det man gjør og man har god dialog med ledelse og kolleger. Dessverre opplever ikke alle at dette er tilfelle.

70% av langtidsfraværet skyldes diagnosen psykiske lidelser og muskel- og skjelettskader.

Spennende arbeidsoppgaver og et hektisk arbeidsmiljø kan for mange oppleves som triggende og utfordrende. Men alle har en grense der presset blir for stort til å håndtere. Tålegrensen varierer fra person til person. Både faktorer privat og på arbeidsplassen spiller inn på denne grensen.

For å forebygge stressrelaterte lidelser er det derfor viktig at virksomheten jobber aktivt med forebygging.

Arbeidsgiver er ansvarlig for kartlegging av arbeidsmiljøet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap.7, tar for seg gjennomgående krav til risikovurdering.

Du kan også lese mer om krav til arbeidsmiljøet i Arbeidsmiljøloven §4-1 og på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Målet må være å ta vare på hverandre, forebygge langvarige lidelser, et lavt sykefravær og en effektiv, trivelig og inspirerende arbeidshverdag for alle.

Illustrajon stressmestring