Er du sikker på at du jobber i et radonfritt miljø?

StrålingRadon er usynlig gass uten lukt. Radon finnes naturlig i jordskorpa og utendørs vil nivåene være lave. Det er når gassen oppkonsentreres inne i bygninger at radon utgjør en fare.

Radon i inneluft gir økt risiko for lungekreft.

Eneste måten man kan fastslå om man er utsatt for radon-stråling er ved målinger. Her er det å anbefale målinger med sporfilm i vinterhalvåret.

Statens Stråleverns opererer med følgende grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave verdier som mulig – tiltak kan også være aktuelle under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

I Arbeidsmiljøloven § 4-4 fremkommer det at arbeidsgiver plikter å sikre arbeidstakere slik at de ikke blir utsatt for helsefarlige arbeidsmiljøfaktorer, bl.a. stråling. Herunder kommer radon.

Mer informasjon om radon finnes på Statens Stråleverns hjemmeside.