Miljøfyrtårn-sertifisering

FokusMiljø_fyrtårn1
  • Fokus Miljø sertifiserer virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.
  • Fokus Miljø sertifiserer større virksomheter etter hovedkontormodellen.
  • Fokus Miljø fjernsertifiserer bedrifter over nettet/telefon.

I forkant har bedriftene sammen med en konsulent, jobbet med å oppfylle bransjekravene.
Mer informasjon: http://www.miljofyrtarn.no/slikblirdu

Bransjekravene stilles av Miljøfyrtårn
Mer informasjon: http://www.miljofyrtarn.no/bransjekravene.