HMS rådgivning

FokusMiljø_HMS1

HMS er lovpålagt for en hver bedrift med ansatte. Fokus Miljø hjelper med å utarbeide dokumenter og den strukturen som kreves for å oppfylle kravene.
Bistår også med oppdateringer og årlige revisjoner i henhold til Internkontrollforskriften.